НОВИЯТ КАТЕДРАЛЕН ХРАМ В ЛОВЕЧ НАБИРА ХОРИСТИ


Църковното настоятелство при Катедрален храм "Св. св. Кирил и Методий" съобщава, че набира хористи за попълване състава на църковния хор.

Исонът в практиката на източното църковно пеене


Публикуваме един уникален труд за исона в източното църковно пение на известния български псалт Никола Антонов, един от основателите на източно-църковната формация "Трисагион".

Църковната музика трябва да успокоява

Лекция на дядо Спиридон от скита Малката Св. Анна на Св. Гора, в София, в Школата по източно-църковно пеене към Енорийския център на храм Св.св. Кирил и Методий.