Беседа за гледането на телевизия


Въпрос: По какъв начин телевизията вреди на духовния живот?

Отговор: Светите Отци казват, че смъртта влиза през вратата, имайки предвид душевната смърт, която се явява последствие на греха, проникваща в душата чрез петте чувства: зрение, слух, обоняние, осезание, вкус.

Трябва да разпространяваме духовния опит чрез ИНТЕРНЕТСтремителното развитие на информационните технологии за последните две десетилетия действително доведе до неочаквани резултати, за които през 70-те и 80-те години не можеше и да се мечтае. Интернет, електронна поща, уеб ресурси, социални мрежи са част от нашия бит, работа, наука, образование, почивка. Интернет позволява да се съкратят разстоянията и даже да изчезнат. По този начин една новина може да се предава посредством Интернет за няколко секунди от единия край на Земята до другия – всички ние имаме такъв опит. Беседа с използването на визуален контакт, сега се случва безпрепятствено, независимо от разстоянията. Единственото условие е ползвателят да е включен към Интернет. Действително, използването на Интернет е толкова просто, че всяко дете или стар човек може с лекота да го използва.