За да създадеш семейство е нужно просто да обичаш


Изключително много пъти сме говори за това дали има криза в днешното семейство. Ако има, какъв тип криза е това? Как отминава? Дали семейството е институция, която се поставя под съмнение? Поставяме под съмнение начина на живот в семейството и търсим друг начин на живот? Какво показват проучванията?

И хиляда църкви да построиш, ако не си вътре в тях, няма да се спасиш


Бях в автобуса и до мен стоеше една госпожа. Минахме покрай една църква и аз се прекръстих. Повлияна от мен, тя направи нещо като кръстен знак, но толкова набързо, че по-скоро приличаше, сякаш дърпа струните на китара. Казах ѝ:

Задушаващата любов на родителя


Нужно е  да разберем децата вкъщи – домашната църква. Когато децата не са такива, каквито ние искаме да бъдат. Разбери малко детето си, защо е различно, защо синът иска да учи едно, а ти нещо друго? Защо дъщеря ти иска да се омъжи за един, а ти искаш някой друг и мислиш за това 6 години? И после се учудваш защо детето ми не прави това, което искам? И въпросът на детето е – защо ти не ме разбираш?

Майките и възпитанието на техните деца


Възпитаването на децата трябва да започне още от ранно детство, от първата им поява на този свят, с цел умствените способности на детето да бъдат насочени към красивото, доброто, истинското и да се отдалечат от лошото, двуличието и лъжата. Тази възраст може да се смята за най-подходящата основа, върху която ще се гради нравственото и умственото развитие на детето. Древногръцкият поет – Фокилид, казва: „Още докато е дете трябва да се учи на добри дела“, защото точно от детската възраст, като от стартова линия, човек започва състезанието, което ще продължи през целия негов живот.

Защо православните християнски семейства учат децата си у дома?


Когато започне учебната година, много родители си задават въпроси относно училищната система. Подходящо ли е изпитването посредством тестове? Не е ли твърде светски духът, в който се учат? Това ли е най-доброто образование, което можем да предложим на децата си? Днес наблюдаваме една тенденция за обучение на децата у дома. Но как да разберем дали това е отговор на въпроса? Наскоро запитахме за това Адам Локридж, директор на училището „Свети Рафаил“, едно класическо православно училище, което действа онлайн, да ни осветли по този въпрос чрез опита си в обучението на деца в домашни условия.

Майка ми е вярваща, баща ми – не


- Как да постъпваме с детето в семейството, в което родителите се отнасят по различен начин към религията? Трябва ли да се опитваме да въцърковяваме децата, ако те вече са излезли от младенческата възраст и са свикнали да живеят без Църквата?

Мислената борба между свекърва и снаха


Ето сутринта дойде една майка със сина си. Тя беше идвала преди това няколко пъти и се жалваше, че не обича снаха си. Аз и казах: “Снахата е по-млада и не може да схване, че трябва да обича свекърва си като родна майка, но ти си вече на години и трябва добре да размислиш за всичко. Естествено е в този свят, когато майката ожени сина си, да не понася снаха си, дори тя да е ангел.

Добрият съвет - ПРИТЧА


Един мъж, избухлив и гневлив, бил женен за тиха и кротка жена. С годините характерът му ставал все по-труден. Но със своята съпруга живеели в мир и съгласие.
 
Приятелките на тази жена, които често се карали с мъжете си, не преставали да ù се удивляват и често я питали за съвет:

Смирението е любовта


Коя е най-важната причина, поради която днес хората влизат в конфликт и домовете се рушат? Това е човешкият егоизъм. Какво показва егоизмът? Липсата на смирение в живота. Точно поради тази причина всяко нещо си личи по своите корени и плодове. Кои са плодовете на егоизма? Самохвалството, конфликтите, разрухата, болката. Смиреният човек е човек с широка основа, с широко сърце, затова може да понесе върху себе си много голяма тежест.

Майчинство или кариера


Ако сред мъжете досега битува устойчиво стереотипното отношение към женитбата като край на свободния живот, то за жените не по-малък разпространен стереотип се явява отношението към майчинството, като прощаване със своите кариерни интереси и амбиции.

Кръстът на многодетността – път към любовта


Съществува мнение – не само в нецърковните, но и в църковните среди – че трябва да имаш толкова деца, колкото можеш да изхраниш, за колкото имаш сили да възпиташ и не повече. Казано иначе, раждането на деца трябва да се планира от родителите, защото в противен случай не можеш да дадеш на децата дължимото внимание, в дължимата степен и това би било лошо за тях.

Съвети за младите съпруги


Свети Григорий Богослов изпратил това писмо до своята духовна дъщеря Олимпиада като подарък за нейния току-що сключен брак. Това послание съдържа дълбока психология и богословие. Преди всичко дава ценни съвети за успешен брак.

За противозачатъчните средства


Въпрос: Много хора считат, че абортът е убийство, недопустимо за християните, но употребата на противозачатъчни средства може все пак да бъде търпяна, предвид условията на съвременния живот. Широк асортимент от такива средства има във всяка аптека, особено популярна е т.нар. "спирала". Казват ни, че при употребата на противозачатъчни поне не се извършва убийство на плод, според християнското учение - на жив човек.
Истина ли е това?

Проблемите в брака – ІІ част

Към първа част

Когато ви е трудно да продължите своя брак и връзка, потърсете какво точно е причината за това. Попитайте себе си, но  не неопределено. Защото, ако осъзнаеш проблема, ще се отнесеш по-правилно към него. Вместо да кажеш- мъжът ми два месеца изобщо не ми говори учтиво! Жена ми от известно време се отнася много хладно към мене! Или някоя друга жена, която искрено може да признае: не знам какво ми стана! Просто не мога! От даден момент нататък просто почувствах, че не мога! –  една госпожа ми го каза много искрено и аз не я порицах. Ако на мен ми кажете  съжаляваш ли, че стана свещеник? Ама дори да съм съжалил, няма да го кажа. След като ще ме „изядат” за това. Ако лекичко съм съжалил в ума си, ти ще кажеш: - отче, вие? Ама, как вие? На вас не е позволено! Какво не е позволено? Какво ще рече не е позволено? Тоест тази жена беше искрена и понеже знаеше, че няма да я порицая, ми каза:не знам, отче какво ми стана. Нещо почувствах и не искам, уморих се от него! Добре, не ми се карайте! Не ти се карам, но се нуждаеш от помощ. Трябва да видиш къде сте се отклонили и да съградите наново вашия брак. Какво не е наред във вашата връзка? Както казах по-рано, трябва да търсим помощ. Трябва да имаме бистър ум, когато тръгнем да вземаме решение, защото ако умът се помрачи, тогава не знаеш какво говориш. Не знаеш какво правиш. Не знаеш как се държиш. Не вземай прибързани решения, а си дай време. Дай си време и кажи добре, изчакай, след месец отново ще обсъдим дали ще се разведем, а не утре. Скарахме се и  хайде, вземи си куфара и се махай! Ще се махна, ще отиде при майка ми или някъде другаде! – отговаря жената.

Проблемите в брака – І част

Към втора част

Днес всички сме изморени и не издържаме трудностите в нашите отношения. Още с първия проблем искаме да зарежем всичко. В миналото човекът имал повече кураж, силна душа и търпение. Той затварял устата си и превръщал сълзите си в молитва към Бога. Не знам дали сте чели Сватбата на Караахмед – разказ на Пападиамантис (Александрос Пападиамантис, гръцки писател),- в който се разказва за една жена, която би трябвало да полудее, да се самоубие, да убие мъжа си, защото той се отнесъл много грозно с нея и поискал да се ожени за друга по-млада жена, тъй като първата не могла да му роди деца. Вместо да се ядоса, в деня на сватбата, когато се върнал, тя му казала: Ще отида да живея при майка ми, но ме остави да ти отгледам децата, когато жена ти роди, не ме гони!

Семейните задълженияСемейството е общество, което със съгласуваното изпълнение на различни дела под една глава устройва своето външно благосъстояние с цел вътрешния си мир. Обикновено то се състои от задължения за цялото семейство и взаимни задължения на различните членове на семейството.

Общи задължения за цялото семейство.

А) Главите. Главата на семейството, който и да бъде той, е длъжен да поеме върху себе си цялата и всестранна грижа за целия дом, по всички въпроси и да полага неуморна грижа за него, считайки се за отговорно лице и пред Бога, и пред хората за доброто и лошото в него;
Защото в свое лице той го представя за всичко: за него получава срам или одобрение, боли го или е радостен. Той трябва да полага грижи за :

За въздържанието при съпрузите, когато единият е невярващ


Съществува църковна традиция, съгласно която преди да се причастят съпрузите известно време е необходимо да се въздържат от физическа близост. Това е древно каноническо постановление. То трябва да се съблюдава. Но ако в семейството единият от съпрузите е вярващ, а другият невярващ, то тогава може да възникне проблем. За разрешаването му е необходимо да се използва духовна мъдрост. Аз знам енориаши, които живеят в такива условия и, които се договарят с невярващите си съпрузи: ако ме обичаш, уважаваш моите възгледи, моята вяра, то те моля тази нощ да проведем в чистота.

За семейния портфейл


Разбира се, в идеалния семеен живот всичко трябва да бъде общо. Мъжът и жената трябва да внасят припечеленото в общ портфейл и той да се изразходва съгласно семейните нужди. Но в реалния семеен живот се оказва, че има семейна каса, но и всеки си има отделна такава. Разбира се да се плашим от това не бива. Ако съпрузите си имат доверие, то те не бива излишно строго да се контролират един друг.

Съвети към родителите


Целта на брака не е само създаването на деца, а общението в любов между двама души. Когато казвам, че това е целта на брака, нямам предвид, че това е нещо лесно. Любовта изобщо не е лесно нещо, защото тя означава преодоляване на егоизма.

Често в семейството се развива съревнование чия воля да надделее, а не кой пръв да почете другия. Затова е много важно с какви критерии човек тръгва да създаде семейство, с какви критерии избира съпруг или съпруга, и доколко осъзнава, че семейството и бракът реално не означават приятна разходка, а кръст. Не съществува живот без бури, а живот, в който има трудности и именно мярката за истинската любов е кръстът. Човек е призван да се разпне, за да може да възкръсне. Да се разпне тук и сега, във всекидневния живот…

Защо това се случи с мен, Боже?


Млада двойка. Запознали са се съвсем отскоро. Единствената им мечта била да живеят в любов. Колкото може повече да се обичат един друг. Колкото може по-пълно! Колкото може по-дълбоко! Това е то-истинският живот. В това няма само сладост и красота, в него има и сила. Такава любов не може да е егоистично чувство, не е ограничена само от себе си, не е самодостатъчна. Любовта ражда, умножава, дава живот.