Добрият съвет - ПРИТЧА


Един мъж, избухлив и гневлив, бил женен за тиха и кротка жена. С годините характерът му ставал все по-труден. Но със своята съпруга живеели в мир и съгласие.
 
Приятелките на тази жена, които често се карали с мъжете си, не преставали да ù се удивляват и често я питали за съвет:

Писател и разбойник се оказали съседи в ада (притча)

В ада, където душите на грешниците се мъчат в очакване на Страшния съд, се оказали по съседство писател и разбойник.
Писателят през целия си земен живот писал книги, не грабел, не крадял, не убивал. Такава задгробна участ за себе си никак не очаквал и искрено недоумявал защо са го настанили до крадеца и разбойника.

Двамата седели в чугунени котли, до кръста били потопени в сяра и катран. Под двата котела бесовете разпалвали огньове. Под писателския котел огънят бил по-малък, а под разбойническия – доста по-голям. Но сярата и в двата котела бълбукала и кипяла.

Във вечността времето тече безконечно, но някак си писателят забелязал, че огънят под котела на разбойника става все по-малък и по-малък. Протегнал си тогава шията и видял, че неговият огън се засилва. Зароптал писателят – защо така става.

Тогава му се явил ангел и казал: