СЕСТРА

Не се задържай, сестро в „мрачината”,
там няма радост, щастие, любов,
сиянието виж, виделината,
от Кръста силно що струи Христов!

Не се отчайвай, сестро, не унивай,
в Христа се „дръж”, Спасител наш е Той:
ще бъдеш с Него истински щастлива,
повярваш ли – от злото се не бой!

НЕБЕСНА ЦАРИЦА

Пречиста Дево, Майко най-благата,
Царице на небето и земята,
молитвата ми чуй, Царице дивна,
та да не би от пътя прав да кривна!

Че малко му е нужно на човека,
макар поел по Божията пътека,
в странична уличка за миг да свърне
и всичко в него в мрак да се превърне.

ПЪТЕКА

Явена е „пътеката Господня”,
но „все таки” у някои от нас,
бушува още „силата природна”
и роби ни отвежда в дива страст.

А в Чашата са дарите Христови
и Словото зове ни към живот,
затуй: да бъдем трезви и готови,
да хвърлим всинца робския хомот!

ПОПЕЧЕНИЕ

Не допускай отчаяние, о, душо,
до теб дори за миг да приближи,
към Господа бъди „скоропослушна”,
че Той „сред злото” жива те държи.

И кротост имай с помисъл едничка:
„че този свят е преходен”, уви,
че има изпитания за всички
и „всяка плът” към своя край върви.

ПРАВОСЛАВНИ ЕПИСКОПИ

Епископи, добри Архиереи,
в Светото Православие навред,
маслинени са клони те, що пеят,
прославяйки Твореца с чест и ред.

Те стълбове са, вярна са опора,
и пастири на стадото свето,
завръщайки „овците” без умора
към „Седналия вдясно на Престол”.

МЕСИЯ

Тъй сладко в ладията Иисус говори,
че множеството на брега събрано
поглъща жадно този пратен Дар отгоре
Дар, който изцелява всички рани.

Речта Му не е никак суха, монотонна,
а красиво, като песен се излива:
Той не е земен цар, облегнал се на трона,
но с власт говори, а осанката Му – дивна.

СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Уж е словото му „по човешки просто”,
а пък някак сякаш в миг те завладява,
Павел на „езичници апостол”
и „съсъд избран” за Божия прослава.

От гонител лют на първите християни
сам от Господ Бог обърнат бива!
Истина! „Малцина са избрани
от призваните” на Божията нива.

УПОВАНИЕ

И за миг не се предавай, друже мой,
някак на „противника” поклон да не сториш.
от „стрелите му нагорещени” се не бой,
А вземи си кръста с него да се бориш.

Няма сила той, когато си „горещ”
и в молитва постоянна пребиваваш,
като тримата момци в разпалената пещ
не преставай ти на Господ Бог да се надяваш.

БЪЛГАРИЯ

Родино моя, близка и далечна
към теб отправям топъл благослов:
„да бъде младостта ти, майко вечна,
закърмена от песен и любов!”

Ти будиш в мене пориви тъй нежни –
да тичам пак през буйните жита,
да яхна върховете белоснежни
и тъй да стигна края на света

КРЪСТЪТ НА ЖИВОТА

Кръста на живота си да нося,
дълг ми е, защото си е мой;
иначе от скърбите в угроза
никога не ще съм аз в покой
и сломен в безпътица, в тревога,
ще пропадам надалеч от Бога.

Кръстът тежък е и аз без сила,
падам, ставам, лутам се без цел,
а да съм под Божия закрила,
трябва кръста си да съм поел
и от себе си отречен волно,
след Христа да следвам неуморно.

Цветя на св. Богородица - Дева Мария

„Радвай се, неувяхващо цвете"*

На светата Дева, Майката Господня
ежедневно във светия Божий храм,
в чар цветя уханни от земята родна
се дарят с молитвен устрем преголям.

За небесната й майчина закрила
и за топлата й обич й дължим
дружно с искреност сърдечна и премила,
най-смирено с поклон да благодарим.

МОНАХ

Израснал в калта като цвят във полето,
изложен на бури, съблазни и грях,
и все пак възлюбил над всичко небето —
това е монах.

Безстрашен в борбите със злото страхотно,
но кротък и мъдър със Божия страх,
прегърнал страдания тежки охотно —
това е монах.

СМИРЕНИЕ

Смирих се, та в душата моя бедна
да се издигнеш, Боже, само Ти!
Облякох вретище, за да прогледна
в невижданите Твои красоти.

На пост и въздържание привикнах,
та все да търся Твоята храна.
Обидите за Тебе аз обикнах,
за да цари в сърцето тишина.

ПОД КРЪСТА

Стоя под Твоя кръст, Христе Иисусе,
обляния Ти в кърви гледам лик,
и чувствам се виновен и покрусен
пред Тебе — светъл Бог и Мъченик.

Не съм ли аз най-злият Твой мъчител?
Не аз ли Те разпъвам всеки ден?
Не се ли чувстваш Ти, мой благ Учителю,
от Своите най-тежко наранен?

СЪБЛАЗНИ

Глутница от спомени нечисти
погнали са моята душа,
но загледан в целите лъчисти,
аз не знам на що да се реша.

Неприятелите са зад мене.
Аз самият в страсти цял горя,
но ръце не вдигам за сражение,
че се от предателство боя.

БОЖИЯТ ЧЕРТОГ

Чертог Твой вижду, Спасе мой...
(Светилен на Велики четвъртък)

Аз виждам Твоя свят чертог
в украса дивна да блести!
И знам, че мой вселюбещ Бог
и Изкупител мой си Ти!

ВОДИ МЕ ТИ!

О, Господи, води ме Ти
по пътищата Твои
през мъки, подвизи свети
към вечните покои!

Подкрепяй моята душа,
от злото наранена,
и дай ми да не се лиша
от любовта свещена!

НА ЕДИН МОНАХ

Отрече се уж от света
и тайно се в него пак влюби.
Така си окаля плътта,
така и честта си загуби.

И ето, сега ти крадеш
наслади за теб запретени.
В греховния таен копнеж
сърцето ти тръпне и стене.