Съдене – осъждане – унизяване


„Не съдете, за да не бъдете съдени“

Веднага виждаме, че Христос се обръща към нашия любим „спорт“, и то по два различни начина. Или от една страна като добродетелни, които сме завоювали непоклатимо място в добродетелта, или от друга като грешници, защото този, който върши злото, търси винаги съюзници, винаги смята, че има някой по-лош от него, „аз не съм лош!“

За самооправданието когато осъждаме


Чрез осъждането на ближните, което днес извършва човек, демонско лукавство помрачава неговата мисъл. Той започва мислено да се съблазнява от всичко (т.е. намира у всекиго нещо осъдително), а самия себе си оневинява с особено оправдание (не само че оправдава себе си, но за своя грях обвинява другите), като всичко приписва на съблазънта на другите.

Работя върху себе си


Ако искаш да помогнеш на Църквата, по-добре гледай да изправиш себе си, отколкото да се опитваш да поправиш другите. Ако поправиш себе си, с това непосредствено се поправя една частица от Църквата.

Служението на свещеника е мъченичество


За хората е присъщо да чуват това, което им се иска да чуят, и да пропускат покрай ушите си информацията, която едва ли би им се понравила. Така например апостолите не обърнали внимание на Христовите думи за страданията, разпятието и смъртта, но запомнили, че Той ще възкръсне и Царството Му не ще има край. Двама от тях поискали да бъдат с Него в това Царство. Господ се опитал да охлади тяхната разгорещеност: Не знаете какво искате. Можете ли да пиете чашата, която Аз пия и да се кръстите с кръщението, с което Аз се кръщавам? (Марк 10:38). „Да, можем” – въодушевено отговорили учениците. Чашата, която Аз пия, ще пиете, и с кръщението, с което Аз се кръщавам, ще се кръстите; но да дам да се седне Мене отдясно и отляво, не зависи от Мене; сядането е на ония, за които е приготвено – обяснил Господ (Марк 10:39-40).

За истинските и лъжовните духовници


Как да различаваме истинския духовник от самозванеца, поел грижата за човешките души от гордост? 
Предлагаме ви част от произведението на монах Симеон Атонски „За истинските и лъжовни духовници”.

Обещават им свобода, когато те сами са роби на развалата…” (2Пет.2:19).

1. Истинският духовник води хората към Христа, лъжовните духовници привързват хората към себе си.

2. Истинският духовник учи хората да живеят с Христа, лъжовните духовници учат хората да отдават живота си на духовници.

3. Истинският духовник е изпълнен с Христа, лъжовните духовници са изпълнени с цитати и високоумство.

4. Истинският духовник открива на хората как да възлюбят Христа с цялото си сърце и с цялата си душа, лъжовните духовници ги учат как да се пригаждат добре към този свят.

5. Истинският духовник живее по Божията воля и всички около него следват примера му, лъжовните духовници предоставят аргументи и убеждават, но никой около тях не се научава да живее в Христа.

Не съдете, за да не бъдете съдени

Осъждането е изпълнено с несправедливост

- Отче, аз с лекота съдя и осъждам.

- Твоята способност за съждение е дар от Бога, но от нея се ползва дангалакът, който те заставя да осъждаш и грешиш. Затова, докато твоята способност не се очисти и освети, докато не дойде Божественото просвещение, не се доверявай на собственото си мнение. Ако в човека не се е очистила способността за съждение, а той се бърка в чужди работи и съди другите, то постоянно ще пада в осъждане.

- А как може да се освети способността за съждение?

- Нужно е да се очисти. В тебе може да има благо произволение и желание, но ти си уверена, че винаги съдиш правилно. Обаче твоят съд е човешки, светски. Постарай се да се освободиш от човешкото, да придобиеш безкористие, за да дойде божественото просвещение и твоят съд да се превърне в духовен, божествен. Тогава той ще съответства на божественото,а не на човешкото правосъдие, ще бъде в съгласие с Божията любов и милосърдие, а не с човешката логика. Само Бог съди правилно, защото само Той знае сърцата на хората. Ние не познаваме Божия съд и съдим по „външност”, външно, затова осъждаме и несправедливо обвиняваме другите. Нашият човешки съд е най-великата несправедливост. Помниш ли какво е казал Христос: „Не съдете по външност, а съдете с праведен съд.” (Ин 24:7)