Размисли върху нашия томос от 22 февруари 1945 г.


На 22 февруари 1945 г. Вселенският цариградски патриарх Вениамин вдига схизмата върху Българската православна църква и българските християни, клир и миряни, възстановяват евхаристийното си общение с вярващите от всички поместни православни църкви. Това става в присъствието на българска църковна делегация от трима бележити български митрополити - Неврокопски митрополит Борис, Великотърновски митрополит Софроний и Велички епископ Андрей (сетне Нюйоркски митрополит).

Левски НЕ може да бъде канонизиран за светец - ВАЖНО


Голяма част от българските учени и политици оценяват прехода към ново общество като промяна на политическата, икономическата и социалната структура. Този формално-институционален възглед, колкото и да е верен изпуска от погледа си твърде съществена характеристика на социума - нивото на обществено съзнание. Разгледан в духовно-интелектуален план прехода представлява срив в представите за свещено и профано. Ударът върху ценностната система застрашава да въведе нови понятия за добро и зло, за истина и лъжа, за справедливост и неправда, за милост и жестокост, за любов и омраза.

ПАТРИАРШЕСКО И СИНОДАЛНО ПОСЛАНИЕ ПО СЛУЧАЙ 140-ГОДИШНИНАТА ОТ ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА БЪЛГАРИЯ 3 МАРТ 2018 Г.Възлюбени в Господа чеда на светата ни Църква,

С дълбока вяра в Бога и синовна благодарност към Него за Неговата велика милост и неизброимите Негови щедрости към нас – към нашата държава и към Православната ни Църква – и тази година с подобаваща тържественост отбелязваме славната и паметна за всяко българско сърце годишнина от Освобождението на страната ни от иноверното османско иго.

14 вида древнохристиянски кръстa

Днес всеки православен християнин носи кръст. Това не е просто знак, който показва нашата вяра и религия, a е символ на Божията победа над злото и смъртта. Кръстът ни напомня за жертвата, която Бог е направил за нашето спасение.

Може би осмоконечният православен кръст ни е най-обикновен и познат. Но има и много други варианти на кръста, известни в православната традиция.

Нека видим кои са те:

ЙОАН МАКСЕНЦИЙ, презвитер и архимандрит.

ЙОАН МАКСЕНЦИЙ, презвитер и архимандрит.

/лат.  Joannes Maxentius, архимандрит, лидер на група монаси от провинция Малка Скития  - днешна Добруджа, Румъния и за кратко тук наричани скитски монаси . Те в първата половина на IV в. отстоявали теопасхитската формула / виж „Теопасхизъм” най-долу/. Подробности за живота на Йоан Максенций не са известни. В източниците за него и последователите му се споменава само във връзка с теопасхичните спорове между 518 и 523 г . Скитските монаси от областта Малка Скития, оглавявани от Йоан Максенций, получили известност в Константинопол  през 518 г. като