Църквата през последните времена


Признаци на лъжепастирите на нашето време

Много пастири развалиха лозето Ми, стъпкаха с нозе дела Ми; милия Ми дял направиха пуста степ.
Иерем. 12:10

Горко на пастирите, които погубват и разпъждат овците на Моето паство! казва Господ.
Иерем. 23:1

Подмяната на понятията в икуменизма

„И от вас самите ще се дигнат мъже, които ще говорят изопачено.”
Деян. 20:30

Икуменистите не наричат нещата с истинските им имена, а са им сложили красиви, но фалшиви имена. Казват, че целта на икуменизма е да обедини всички християни. Като под „всички християни” разбират право­славните, римокатолиците, протестантите и монофизитите-противохалкидонци. Същото говорят и православните икуменисти. Само че това не е вярно.

Какво представлява икуменизмът


„Блажен е оня човек, който не отива в събранието на нечестивци.”
Псалом 1:1
„Гледайте, братя, да ви не увлече някой с философия и с празна измама според човешкото предание, според стихиите световни, а не според Христа.”
Кол. 2:8

Икуменизмът е движение, създадено в началото на ХХ век от протестанти, което си е поставило за цел да обедини, казано по икуменически[1], „всички християнски църкви”[2], т.е. „всички, които вярват в Иисус Христос”, което, казано на нормален църковен език, означава да обедини всички ереси на християнска основа и Православната Хри­стова Църква въз основа на това, че те по някакъв начин (без значение правилно или богохулно) вярват в Иисус Христос.