Публикации
Как да придобия смирение?

Да ударим по гордостта

Болестта на фарисейството

Настояването другите да станат добри е самоизтъкване

Смирявам себе си, за да придобия моя брат.