Защо запалваме кандило пред иконата?


На първо място – защото нашата вяра е светлина. Христос е казал: "Аз съм светлината на света" (Йоан 8:12). Светлината на кандилото ни напомня за тази светлина, с която Спасителят освещава нашите души.

Прощава ли свещеникът греховете? Как и защо ги прощава?


Бог единствен може да прощава греховете със Своето дивно всемогъщество... Всемогъществото на Господа може да прощава човешките грехове. Но вижте колко е непостижимо Божието милосърдие! Бог е дал Своята власт за прощаване греховете на човеци на апостолите и техните приемници в лицето на епископите и свещениците!

Кандидат-президентът Румен Радев се обяви за въвеждане на религиозно образование


След първия тур на президентските избори, на пресконференцията в НДК, на двойката Радев – Йотова, които засега водят в резултатите от гласуването, свещеник зададе въпрос на генерал Радев относно въвеждането на вероучението в българските училища.

Въпросът беше формулиран не съвсем коректно – през последните години Светият Синод настоява пред правителствата за въвеждане на задължителен предмет “Религия” в българските училища (концепция, която не съвпада изцяло с понятието “вероучение”). В отговора си Румен Радев се позова на ролята на Църквата за съхраняване на българската идентичност (тази типична за политическото говорене идея кандидат-президентът изрази наистина доста повърхностно с думите “Българската православна църква е нещо много повече от църква”), но в същото време заяви категорична подкрепа спрямо усилията на Църквата.

Темата за религиозното образование е систематично изтласквана в периферията на обществения дебат от всички управляващи политически партии през последните 27 години на преход, въпреки усилията на БПЦ и неизменно високата обществена подкрепа, изразена в подписки и други прояви.