Публикации


14 септември: Честният Кръст, събирането на боклуци и култът към безбожието

Атеизмът е психично разстройство