Публикации


Наричането имена на животните като проява на мъдростта на първосъздадения човек и господството му над животните

Беседа за покаянието

Свети Йоан Златоуст: Кажи ми, защо плачеш с такава болка за онзи, който е починал?

Похвално слово за свети апостол Андрей Първозвани

Домашната война е поради греховете