Публикации


В обятията на Църквата

В обятията на Църквата

Защо това се случи с мен, Боже?

“Бог избра онова, що е безумно на този свят” (1Кор. 1:27) - За Света Гора