Публикации


ДЪРЖАВНА СИГУРНОСТ И ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯТА – I част – БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА (1944-1991)