Публикации


Архиепископът на Австралия г-н Макарий танцува с децата

Новоизбраният Архиепископ на Австралия и цяла Океания Макарий бе сърдечно посрещнат от хиляди християни