Дарения

Ако желаете да дарите своята лепта за усъвършенстването на православния проект "Доксология БГ", можете да сторите това по банков път:

Банка ДСК - ЕАД 

Титуляр: Александър Иванов Ангелов
IBAN: BG83STSA93000024673844
BIC: STSABGSF