Свети Василий Велики до отговорника за затворите / ПИСМО 278 (286)


Автор: Свети Василий Велики

Уведомява го, че съдът над крадците, хванати в църква, принадлежи на епископа и че този чиновник несправедливо си присвоява правото да ги задържа. Писмото е написано по време на епископството.

Тъй като в тази църква бяха хванати няколко безсъвестни души, които въпреки Господнята заповед откраднаха евтини дрехи от бедняци, които трябваше по-скоро да обличат, а не да разсъбличат, и макар че ги хванаха тези, на които е възложена грижата за църковния ред, ти помисли, че като граждански чиновник би трябвало да ги задържиш, затова ти писах, завещавайки, че когато престъпленията се вършат в църква, налагащото се поправяне се предоставя на нас, а съдиите не бива да бъдат затруднявани с това. Ето защо наредих да изземат откраднатите от тях вещи, които са описани в намиращия се при теб и съставен в присъствието на всички списък; и едни да бъдат запазени, докато дойдат за тях, други да бъдат раздадени на явили се, а похитителите да бъдат насочени към истинския път чрез Господне вразумяване и внушение. И се надявам, че в името на Бога, в бъдеще ще ги направя по-добри. Защото, каквото не вършат телесните наказания по присъди от съдилищата, в това, доколкото знаем, нерядко се оказват действени страшните Господни съдби. А ако ти е угодно и да уведомиш комита за това, то аз толкова разчитам на правата си и на правотата на този човек, че ти предоставям да постъпиш както искаш.

Източник: Свети Василий Велики, Архиепископ на Кесария Кападокийска. Писма. Изд. „Св. вмчк Георги Зограф“, Света Гора, Атон, 2009