Полагане на клетва на депутатите в Гръцкия Парламент


Автор: Доксология БГ

Днес, 17.07.2019 г., положиха клетва новоизбраните депутати в Гръцкия Парламент.  По време на Водосвета отслужен от Архиепископ Иероним, съгласно чл. 59 от Гръцката Конституция временно изпълняващият длъжността председател на Парламента изчита клетвата, след което всички се заклеват.

Депутатите-християни се заклеват така: „Заклеваме се в името на Светата Единосъщна и Неразделна Троица да бъдем верни на Родината, да спазваме Конституцията, законите и установения демократичен ред“. Клетвата става с вдигането на дясната ръка и свиването на трите пръста, образувайки символа на Светата Троица (както християните се осеняват с честния Кръст).

Тримата депутати-мюсюлмани (от мюсюлманското малцинство) се заклеват така: „Заклеваме се в името на всемогъщия Бог и единствения негов пророк, който е Мохамед, да бъдем верни на Родината, да спазваме Конституцията, законите и установения демократичен ред“.

Половината депутати от СИРИЗА и половината от Комунистическата партия не пожелаха да положат религиозна клетва, а предпочетоха гражданска. Гражданска клетва могат да полагат и тези, които са предпочели религиозната – и обратното.

Полагането на клетвата завършва с „Достойни!“, заявено от временно председателстващия Парламента.

В Парламента за молитвата присъстваха Архиепископът на Атина Иероним и членовете на Временния Свещен Синод. Архиепископът благодари на председателстващия Парламента и пожела на целия Парламент плодовете му да бъдат богати за всички.

След полагането на клетвата, временно председателстващият Парламента прикани на следващия ден депутатите да изберат нов председател на Парламента.

Разпределението на политическите партии в 300-местния Парламент, съгласно изборните резултати от 7.07.2019 г. (Света Кириаки), е следното: Нова демокрация – 158 места, СИРИЗА – 86 места, Движение за промяна (Пасок и други социалдемократически партии) – 22 места, Комунистическа партия на Гърция – 15 места, Гръцко решение – 10 места, МеРА25 – 9 места. Новият Парламент включва 112 нови депутати. Жените са 62, съответно мъжете – 238.