Благодарност


Вълненото одеяло, което неотдавна му дадоха в благотворителния фонд, удобно обгръщаше раменете му, а обувките, които днес намери в контейнера за смет, бяха точно по неговия размер. Уличните огньове приятно сгряваха душата му сред цялата тази смразяваща тъмнина... Извивката на пейката в парка беше толкова позната за натоварения му стар гръб.
„Благодаря ти, Господи, – помисли той, – животът е просто възхитителен!“

Източник: Андрю Е. Хънт. Благодарност