Оригиналното писмо на Видинския Митрополит Даниил


Автор: Доксология БГ

Днес, 13.06.2019 г., Видинският Митрополит Даниил изказа своето особено мнение (виж тук) относно решението на Св. Синод на Българската Православна Църква от 12.06.2019 г. (виж тук). От особеното мнение на Митрополит Даниил се вижда, че той не само препотвърждава всичко, което е написал в писмото си до архиереите на поместните църкви (виж инфо. тук и тук), но дори и съжалява, че поради „проблеми от техническо естество“ писмото не е изпратено и до други поместни православни църкви.

В официалния сайт на БПЦ-БП под особеното мнение на Митрополит Даниил беше публикувано писмото му на гръцки и английски език (виж тук). Видно е, че в публикуваното от него писмо липсват подписа и печата на Видинския Митрополит, както и на първата страница от писмото липсва обръщението към съответния Високопреосвещен Митрополит (същото е заместено със звездички). Не знаем защо са изтрити тези важни реквизити от публикуваното писмо днес. Оригинално е това писмо, в което се съдържат реквизитите подпис и печат, които легитимират лицето, което изпраща това писмо. Иначе всеки може да си напише каквото име иска.

А в оригиналното писмо, публикувано в сайта на гръцкия богослов Панайотис Андриопулос – Φως Φαναρίου, се виждат подписа и мокрия печат на Видинския Митрополит Даниил. Иначе текстът е един и същ и в двата варианта. Но разликата между тях е в това, че писмото публикувано в гръцкия сайт е изпратеното писмо до гръцките митрополити (с подпис и печат), а писмото, което е публикувано на официалния сайт на БПЦ, е бланката изпратена от Москва, на която Митрополит Даниил просто е трябвало да сложи подпис и печат.За читателите на Доксология БГ препубликуваме оригиналното писмо от сайта Φως Φαναρίου.