Румънската Църква интегрира и катехизира ромите


Вчера бе отбелязан международният ден на ромите, който има за цел да подчертае културата, езика, произхода и традициите на ромите, както и да сигнализира за проблемите, пред които общността е изправена. По този повод интернет порталът Basilica.ro публикува материал, в който разказва за дейностите, които Румънската Църква извършва за проповядването и интегрирането на общността.

Румънската Църква никога не е пренебрегвала своята мисия сред ромите, но в последно време е засилила катехизаторската си дейност, подкрепя образователния процес, също така и развитието на системата за социално подпомагане и подкрепа за интеграцията на ромите на пазара на труда. 

В резултат на това представяме само някои дейности, които Църквата извършва сред ромите:
  • Създадени са институции, посветени на мисията сред ромските общности: Епархийска служба на катехизацията на ромите, Православна социално-мисионерско-културна асоциация за роми „Свети Мойсей“ и др.


  • Отпечатва молитвеници и богослужебни книги на ромски език, за да се улесни достъпа на ромите до обществено богослужение.

  • Насърчава се ръкополагането на ромски богослови за тези общности, така че сега има служители в Букурещ, Римнику Вълча, Слобозия, Арджеш, Бакъу.

  • Изграждат се църкви за ромите и градските общности в градските и селските райони.

  • Провежда многобройни дейности за повишаване на осведомеността, информация и консултиране за включване на ромите и избягване на дискриминация.

  • Младежите от ромски произход с несигурно материално положение и добри резултати в училище са включени в програмата „Избери училище“!

  • Ромите са ангажирани в структурите на социалните дейности, създадени от някои епархии.

  • Осигурена е безплатна  помощ и кръщения на бебета от бедни ромски семейства.

В Румъния „Празникът на етническата принадлежност на ромите в Румъния“ беше утвърден от румънския парламент със Закон №. 66/2006, публикуван в Държавен вестник, част I, №. 276 от 28.03.2006 г.


Източник: Добротолюбие
Първоизточник и снимки: Basilica.ro