За пиенето на светената вода


В януарския миней (т.е. „месечник” – книгата със службите за всеки ден от месеца) на мястото, където се дават подробностите за днешния Велик водосвет на 5 януари, има важна бележка, срещу която е записано указанието: Зри! (Виж!). Това указание не е свързано с извършването на водоосвещението, а с ползването на осветената вода:

Известно же буди всем о святей воде, яко нецыи суть отлучающе себе от святыя воды вкушения ради, не добре творят: ибо благодати ради Божия дана бысть на освящение миру и всей твари. Темже во всяких местех, и скаредных, и всюду кропится, яже и под ногами нашими суть. И где есть сих разум, еже не пити сея? Но да увеси, яко не вкушения ради ястия нечистота в нас есть, но от скверных дел наших, очищени же от сих, пием без сомнения сию святую воду.

И нека да бъде известно на всички за светената вода, понеже има някои, които лишават себе си от светената вода заради това, че са яли – те не постъпват добре. Защото поради Божията благодат тя ни е дадена за освещаване на света и на цялото творение. Затова (с нея) се поръсва по всички места – и по непочистените, и навсякъде, дори и по тези, които са под краката ни. И какво е основанието да не се пие от нея?! Но да знаеш, че нечистотата в нас не е поради яденето на ястия, а поради нашите скверни дела. А като се очистим от тях, нека пием без съмнение тази светена вода.

Това указание не е случайно. То е записано в свещените богослужебни книги, защото сред хората се разпространяват най-различни, но все строги предписания: Това не! Онова не! Всъщност се оказва, че предписанията светената вода да се пие само на гладно е благочестива традиция, но не е правило. Тя може да се пие по всяко време, но винаги с вяра и благоговение.

Източник: Двери БГ
Снимка: https://offnews.bg/