Как да пазим Православната истина


Лъжепророците на този век, в това число и мнозина от тия, които официално се наричат "православни", все по-гръмогласно провъзгласяват приближаването на "нова ера на Светия Дух", на "нова Петдесетница", на "точката Омега", а това според истинското пророчество на Православната Църква е царството на антихриста.

И именно в наше време, именно днес това пророчество за сатаната започва да се сбъдва с демонична сила. Цялата духовна атмосфера на съвременния свят буквално е заредена с енергията на бесовския опит за посвещения: "мистерията на беззаконието" завладява душите на хората, като се стреми да завладее дори самата Църква Христова, доколкото това е възможно...

Доколко тогава православните християни трябва да ходят в страх Божи, опасявайки се да не изгубят благодатта, която се дава далеч не на всеки, а само на онези, които пазят истинската вяра, живеят живота в християнска борба и почитат като съкровище Божията благодат, въздигаща в небесата. И колко повече внимание трябва да имат православните християни именно в наши дни, когато са заобиколени с фалшиво "християнство", което им предлага свои опити в "благодатта" на Светия Дух и е способно в изобилие да цитира Свешеното Писание и Светите отци, за да ги докаже...

Православни! По-здраво пазете благодатта, която имате, не допускайте тя да стане навик, не се опитвайте да я измерите с човешките мерки, не се надявайте да я постигнете с човешката логика; не се надявайте, че ще могат да я постигнат онези, които не мислят по-високо от човешкото ниво или смятат, че благодатта на Светия Дух може да се получи по някакъв друг начин, различен от този, който само Църквата Христова ни подава. Истинското Православие по своята природа изглежда съвсем неуместно в тези демонични времена - намаляваща групичка презрени и "глупци" насред религиозното "възраждане", вдъхновено от съвсем друг дух. Но нека да намерим утешение в словата на Господа наш Иисус Христос: "Не се бой, малко стадо! Понеже вашият Отец благоволи да ви даде царството." 

Нека всички истински православни се укрепят за предстоящата битка и никога не забравят, че в Христа победата винаги ще бъде наша. Той е обещал, че портите адови няма да надделеят над Църквата Му (Мат. 16:18), че заради избранниците ще съкрати ония дни на последна и велика скръб (Мат. 24:22). И в най-жестоките изкушения ние трябва да помним заповедта: "Дерзайте, Аз победих света" (Иоан 16:33). Нека тогава да живеем така, както са живели истинските християни във всички времена, в очакване на края на всички неща и Пришествието на нашия обичан Спасител, защото: "Който свидетелства за това, казва: да, ида скоро! Амин, да дойди, Господи Иисусе!" (Откр. 22:20). 

Автор: Иеромонах Серафим Роуз 
Из книгата: "Какво е необходимо да знае съвременният православен християнин" от архимандрит Лазар Абашидзе, Тавор прес, София