Църквата през последните времена


Признаци на лъжепастирите на нашето време

Много пастири развалиха лозето Ми, стъпкаха с нозе дела Ми; милия Ми дял направиха пуста степ.
Иерем. 12:10

Горко на пастирите, които погубват и разпъждат овците на Моето паство! казва Господ.
Иерем. 23:1


Първият признак на лъжепастирите от края на XX век е тяхната дейност по линия на лъжливото миротворчество.

Колко пламенни речи, колко командировки зад граница, колко различни конференции, резолюции, богати приеми се устройват в името на т. нар. мир на целия свят и дружбата между народите! Колко велика е в действителност мисията да работиш за мира на целия свят и да клеймиш войната с нейните ужаси, насилие и неправда!

Сам Господ наш Иисус Христос плакал и молил Своя Отец да бъдат всички едно, да няма вражди и навсякъде да има мир, да не се убиват деца, майки, старци, беззащитни. Това е най-благородната мисия. Това е велико дело! И свещеният писател говори: колко прекрасни са нозете на ония, които благовестят мир!... Но когато нашите пастири не искат да попостят, не искат да се помолят със сълзи, а само се мотаят насам натам и дърдорят за мир с красиви слова, а в техните души няма никакъв мир, то могат ли тогава те да постигнат някакъв мир?!

Ако самите те не са в мирни отношения с Бога, един с друг, с народа Божий – вярващите, то за какъв мир могат да говорят, какъв мир за целия свят ще постигнат те?!...

Ето скоро ще дойде време, когато държавата ясно ще види, че църковните «миротворци» не оправдават гласуваното им доверие и тогава Божият гняв ще ги постигне от две посоки – отгоре и отдолу … О, колко е трудно да се пише за това! Колко болно и страшно е да се заемеш с такова изобличение!

Къде сте, мили, светли и смели старозаветни пророци?!... Светите пророци Исаия, Иеремия, Иезекиил, Малахия и др. С колко любов и смелост, как правдиво и прямо сте казвали истината в очите на старозаветното свещенство! Въпреки че сте пролели кръвта си за това, умирайки с мъченическа смърт, когато сте изобличавали така правдиво, вашите слова не са били казани напразно. Кой днес ще продължи вашата мисия? Кой днес ще произнесе изобличително слово с любов към новозаветното пастирство? Нима у нас в Църквата днес всичко е наред? Нима сме непогрешими и чисти?! Колко е трудно да се пише за тези неща! Колко опасно! Но кой ще се заеме с това?

Вторият признак на лъжеучителството от есхатологическия период е пълното мълчание за личното и народно покаяние.

Преди първото пришествие на Спасителя в света, призивът към покаяние бил така силен и настойчив, че развълнувал израилския народ до дълбините на душата му.

Преди Второто пришествие на Христа в света, учителите и архипастирите трябва да вършат това с удвоени сили. Те са длъжни да призовават народите по цял свят към покаяние. Длъжни са да подготвят целия свят за срещата с Христа. Защото Той иде да съди света, когото създаде и изкупи със Своята си кръв…

Но огледайте се и вижте дали звучи някъде реч за покаяние? Чува ли се изобщо подобен призив на световната сцена? Говорят ли въобще за необходимостта от покаяние на всички тези конференции или световни християнски конгреси нашите пастири, професори и доктори по богословие? Не! Никой от нашите пастири-дипломати не говори за покаяние, за своите нравствени грешки, за своята вина пред Бога и необходимостта за примирение с Него чрез покаяние! Излиза, че всичко у нас е добро и гладко. Значи ние във всичко сме прави и чисти. Значи няма за какво да се примиряваме с Бога, а единствено с хората може би…

Само низшата част от духовенството на Руската Православна Църква (предстоятелите на бедните енории, редовите иереи, иеромонаси, монаси), които сами вървят по пътя на покаянието и призовават към същото и народа. Тогава заради тези наистина народни труженици и добри пастири, непознаващи разкоша и бягащи от суетната слава, пощади нас, Господи, потърпи и не ни погубвай!

Третата черта на заблужденията от последния период е учението на Валаама, който учеше Валака да вкара в грях синовете Израилеви, та да ядат идоложертвено и да блудствуват (Откр. 2:14).

Учението на Валаама е страшна нова ерес, която проповядват дипломатите-архиереи и професорите по богословие не само в пределите на Руската Православна Църква, но и зад граница, т.е. на международната църковна сцена.

Тази пагубна ерес води до коренно извращаване на християнството. Тя категорично осъжда традиционните подвизи в Христовата Църква. Светите мъченици, които отдали живота си за вярата, те считат за тесногръди фанатици. Светите подвижници, църковните отци, които презрели светската суета, скитали се по пустини и планини, по пещери и земни пропасти (Евр. 11:38), търпейки доброволно глад, студ и житейски неудобства пък считат за «фалшификатори» (извращенци) на християнството. Славните наши светители и борци за Православието считат за недалновидни люде, които не се съобразявали с реалността на времето. Казано иначе, «новото учение на Валаама» е страшното целенасочено подкопаване на самото християнство и особено на светата Православна вяра.

Да научиш народа «да яде идоложертвено» значи да съблазниш вярващите да живеят като езичници: без кръщение, без венчание, без покаяние и причащаване, да не носят кръст, да не съблюдават постите, Божиите празници и прочее.

Да ги научиш «да блудствуват» значи да ги научиш да изменят на всичко свято, православно; да изменят на своята Православна Църква и да блудстват с държавата, да блудстват с католицизма, с протестантството, с англиканите, с всякакви иноверци, мюсюлмани, будисти и пр., с други думи с всички, които се окажат на пътя - с всички да блудстват… Затова и пророкът казал на ветхозаветната църква: ти си готова да блудстваш с всички, вдигайки полите си за всеки минувач (срв. Иезек. 16 гл.)

О, православни християнино! Ако ти е скъпо светото Православие, ако ти е скъпа светата Православна Църква, гони от себе си гибелното учение на новия Валаам! Не яж идоложертвено и не пий виното на сладострастното любодеяние! Бъди верен на вярата на светите отци до самия край и се моли за лъжеучителите Господ да ги смири и да не ги погуби жестоко… 

Автор: Архимандрит Тихон (Агриков), в схима Пантелеймон († 2000 г.)
Източник: Бъди верен