За богатството и бедността


Понякога обедняваме толкова много, че всичко което ни остава в семейството са само парите.

Коментари