Чудото с падналия миньор


Миньорът Н. не бил вярващ човек, но неговата вярваща жена винаги го изпращала с молитва на работа. Веднъж, когато Н. се спускал в мината, се скъсало въжето на асансьора. Грозяла го неминуема смърт. Като полетял надолу, пред очите му преминал целият му живот. И изведнъж видял отстрани един белобрад старец, който летял надолу заедно с него: нито по-високо, нито по-ниско. Н. се удивил: „Откъде се взе този старец?“.
Когато Н. вече падал, старецът го избутал рязко настрани: ако не бил го направил, Н. щял да падне директно върху стърчащо дърво и смъртта му щяла да бъде неизбежна, а така Н. получил множество счупвания, но останал жив. Н. останал на легло цяла година: почти през цялото време вкъщи, в болницата му оказали само първа помощ, тъй като го смятали за безнадежден. Идвайки на себе си и започвайки да оздравява, Н. познал своя спасител в св. Николай. След известно време му се родил син, когото нарекли Николай.

Превод от руски: Биляна Гълъбова