ПОПЕЧЕНИЕ

Не допускай отчаяние, о, душо,
до теб дори за миг да приближи,
към Господа бъди „скоропослушна”,
че Той „сред злото” жива те държи.

И кротост имай с помисъл едничка:
„че този свят е преходен”, уви,
че има изпитания за всички
и „всяка плът” към своя край върви.
Бог „всяка плът ще вдигне при тръбата”,
затуй крепи се с вярата в Христа,
изпълняйки дълга на свободата
да пазиш и мира, и любовта.

/Из стихосбирката на свещ. Ангел Десподов "БЛАГОСЛОВЕНИЕ"/