МОНАХ

Израснал в калта като цвят във полето,
изложен на бури, съблазни и грях,
и все пак възлюбил над всичко небето —
това е монах.

Безстрашен в борбите със злото страхотно,
но кротък и мъдър със Божия страх,
прегърнал страдания тежки охотно —
това е монах.

За радост и правда Божествена жаден,
към всички добър, снизходителен, благ,
към себе си само безкрай безпощаден —
това е монах!

Архимандрит Серафим Алексиев