СВЕТИ АПОСТОЛ ПАВЕЛ

Уж е словото му „по човешки просто”,
а пък някак сякаш в миг те завладява,
Павел на „езичници апостол”
и „съсъд избран” за Божия прослава.

От гонител лют на първите християни
сам от Господ Бог обърнат бива!
Истина! „Малцина са избрани
от призваните” на Божията нива.

„Савле, що Ме гониш? – Господ рече,
мъчно рита се срещу ръжен.
Ето, скоро пращам те далече
и ще бъдеш много бит и унижен.”

Думата от Господа послуша
стана Негов „късен” ученик,
Дъжд от благодат след дълга суша
„малък” именуван, но „велик”.

Павле, твоите вериги тежки
Кой ли може днес да понесе?
Ти моли Христа за наште грешки,
да прости и мир в сърца ни да внесе.„

/Из стихосбирката на свещ. Ангел Десподов "БЛАГОСЛОВЕНИЕ"/