СЕСТРА

Не се задържай, сестро в „мрачината”,
там няма радост, щастие, любов,
сиянието виж, виделината,
от Кръста силно що струи Христов!

Не се отчайвай, сестро, не унивай,
в Христа се „дръж”, Спасител наш е Той:
ще бъдеш с Него истински щастлива,
повярваш ли – от злото се не бой!

Лечима е и твоята греховност,
един е само Господ без вина.
притопляй се от „Слънцето Духовно”,
що свети – „Светлина от Светлина!”

Не вкусвай от житейската отрова,
на вид е сладка тя – в уста горчи,
на „корабчето” – Църквата Христова,
по-скоро, сестро мила, се „качи!”

/Из стихосбирката на свещ. Ангел Десподов "БЛАГОСЛОВЕНИЕ"/