УПОВАНИЕ

И за миг не се предавай, друже мой,
някак на „противника” поклон да не сториш.
от „стрелите му нагорещени” се не бой,
А вземи си кръста с него да се бориш.

Няма сила той, когато си „горещ”
и в молитва постоянна пребиваваш,
като тримата момци в разпалената пещ
не преставай ти на Господ Бог да се надяваш.

Най-накрай ще бъдеш увенчан с венец
и на челото ти ще изпишат „победител”,
кога на всяко дело сложи се „конец
и „зацарува Вечен Цар и Вседържител”.


/Из стихосбирката на свещ. Ангел Десподов "БЛАГОСЛОВЕНИЕ"/