ПЪТЕКА

Явена е „пътеката Господня”,
но „все таки” у някои от нас,
бушува още „силата природна”
и роби ни отвежда в дива страст.

А в Чашата са дарите Христови
и Словото зове ни към живот,
затуй: да бъдем трезви и готови,
да хвърлим всинца робския хомот!

На робството, което ни погубва,
да кажем: „Стига!” и да сложим край,
че инак Сам Христос ни „недолюбва”
и чужди сме на идещия рай.

Велик е Господ, нивга не забравя,
комуто е дарувал благодат
и кривите ни пътища изправя,
когато не поглеждаме назад.

В Господнята пътека да сме, нека,
Христа да славим в мир и благослов
и брат човек да стане за човека
в единство и безкористна любов!

/Из стихосбирката на свещ. Ангел Десподов "БЛАГОСЛОВЕНИЕ"/