БОЖИЯТ ЧЕРТОГ

Чертог Твой вижду, Спасе мой...
(Светилен на Велики четвъртък)

Аз виждам Твоя свят чертог
в украса дивна да блести!
И знам, че мой вселюбещ Бог
и Изкупител мой си Ти!

Но как да вляза в Твоя дом,
кога с нечиста съм одежда?
О, Боже, ти си мой псалом!
Ти моя сетня си надежда!

Светни, светни над моя мрак!
Духа ми в святост облечи!
И ще пристъпя Твоя праг,
окъпан в Твоите лъчи!

Архимандрит Серафим Алексиев