Православен мисионер - КНИГА

В настоящата книга са разгледани и изяснени актуални и важни въпроси относно явления и процеси на нашето съвремие  от обществен, нравствен и верови характер, пряко засягащи църковния живот на православните християни и самата Православна вяра и Църква.

© Автор на проекта: Иван Николов. 
© Съавтори: архим. Йоан (Филипов), йеросхим. Димитрий (Зографски).


ЧЕТЕТЕ КНИГАТА ОТТУК