Еволюция или Сътворение - Разкриване на тайната на живота

Здрава наука е тази, която се стреми към Истината и оставя доказателствата да говорят сами. В този филм световно известни учени именно по пътя на доказателствата стигат до Истината, че светът е сътворен от разумен Създател. Посредством компютърна анимация ще проникнем във вътрешността на живата клетка, която със своя сложен и уникален механизъм сама ще ни разкрие, че е сътворена.
Филмът се излъчва с любезното разрешение на Фондация "Научен креационизъм" България.

Коментари