Чрез смирението се изпитват новопостъпващите в манастира

Преп. Арсений Велики бил преди встъпването си в монашество учител на Аркадий и Хонорий, синовете на визант. император Теодосий Велики. Той се ползвал с особена почит измежду придворните. Бил сенатор и едновременно с това принадлежал към църковния клир с дяконски чин. Веднъж, като учител, той се видял принуден да накаже строго царския син Аркадия. Последният се озлобил срещу него и намислил за отмъщение да го убие. Това било съобщено на Арсения. Арсений свалил през нощта придворните си дрехи, облякъл се в дрипи като сиромах и с кораб заминал от Цариград за Александрия, в чиято околност се заселил в един манастир.
Като стигнал манастира, препод. Арсений обяснил на старците желанието си да приеме монашество. Те го завели при стареца, изпълнен с Духа Светаго - Иоан Колов. Последният решил да изпита Арсения.
Когато те седнали да се хранят, старецът не поканил Арсения да седне, а нарочно го оставил да стои. Преподобни Арсений стоял смирено с очи устремени към земята и си мислил, че стои в присъствието на Бога и на неговите ангели. Когато започнали да се хранят, старецът взел един сухар и го хвърлил на Арсения. Арсений като видял това, обмислил постъпката на стареца така: "Старецът, подобен на ангел, е разбрал, че съм подобен на куче, даже по-лош съм от куче, и затуй ми хвърли хляба, както захвърлят на кучетата; ето защо аз трябва да изям този хляб, както го ядат кучетата". След като размислил това, преподобният застанал на ръце и крака, и в това положение отишъл при сухаря, взел го с устата си, отнесъл го в ъгъла и там го изял. Старецът, като видял това голямо смирение на Арсения, казал на старците: "От него ще излезе добър монах". След малко Иоан Колов дал на Арсения една келия наблизо до своята и го научил как да се подвизава.