С водосвет и молитва започна третата учебна година в българското училище в Регенсбург


В края на септември за трети пореден път зазвъня училищният звънец в Българското неделно училище „Св. Кирил и Методий“ в Регенсбург, Германия. Учебната година там започна за 30 ученика в 4 класа с 4 учителки.

Първият учебен ден започна с водосвет и молитва за ползотворни занятия, извършени от о. Виктор Иванов Цимер, българския енорийски свещеник в Регенсбург.

Българското неделно училище в Регенсбург е основано през 2014 г. от Немско-българската родителска инициатива „Св. Кирил и Методий“ и отваря врати още през септември същата година. В училището се обучават деца от 1-ви до 12-ти клас по програмите на Министерство на образованието и науката на Република България.

В момента в него учат общо 30 деца, разделени на четири групи: предучилищна група, първи, втори, трети и шести клас.
В Училището се провеждат занятия по български език и литература с цел улесняване достъпа на децата до образователната система в България в случай,
че желаят да продължат образованието си там,
без да се налага да полагат приравнителен изпит.


Училището също така организира различни семинари, курсове и др. инициативи, които представят разнообразието и богатствата на България. Провежда съвместна работа с родителите и се подпомагат при възникнали педагогически въпроси или проблеми. Организират се извънкласни инициативи (танцови, музикални, театрални, спортни и др. групи, излети) с цел запазване и предаване на българските традиции и обичаи на поколенията.


Източник: Двери.бг