ОБРЪЩЕНИЕ КЪМ ПРАВОСЛАВНИТЕ ХРИСТИЯНИ ОТ СЛИВЕНСКА ЕПАРХИЯ

Българската православна църква пазейки Свещеното Писание и Свещеното Предание категорично е заявила своята отрицателна позиция срещу мъжеложството, „”като исконно и неотменимо убеждение, че хомосексуалността е противоестествена страст, която безусловно вреди на личността, семейството и обществото”.
Припомняйки тази позиция на Църквата и думите на св. апостол Павел ”…..не участвайте в безплодните дела на тъмнината, напротив изобличавайте ги” /Еф.5:11/ и във връзка с предстоящото провеждане на София Прайд / парад нахомосексуалистите/ на 27. юни, 2015 година в гр. София, светата Сливенска митрополия призовава православните християни от Сливенска епархия, по никакъв начин да не участват в този парад на содомския грях и в неговата организация.
Отново светият апостол ни предупреждава че блудници, прелюбодейци и мъжеложци не ще наследят царството Божие./ 1 Кор. 6:9-10/

Коментари