Какво е щастие


Хората си пожелават един на друг щастие по различни поводи, например на Нова година, но какво е щастие? Как може да го определим?
Модерната концепция за човешко щастие не се е променила много от древните времена, т.е. щастие е когато аз придобивам повече материални блага от другите хора, а нещастие е когато други отнемат моя собственост от мен.

Щастието ще намерите в самите себе си


Нищо не е по-голямо от чистото сърце, защото такова сърце се превръща в Божи престол. И Какво е по-славно от Божия престол? Разбира се, нищо. Бог казва, че тези които имат чисто сърце: “Ще се заселя между тях и между тях ще ходя; и ще им бъда Бог, и те ще Ми бъдат люде“ (2 Кор 6:16.)